Klanten Service


Ruilen en retour

 

1.     Mocht een product niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan het product binnen 14 dagen na ontvangst van betaling aangemeld  worden voor ruiling c.q. retournering. De klant dient hiervoor YOGASWING NEDERLAND via email info@yogaswingnederland.nl te informeren over welke producten hij/zij retour wil ruilen c.q. retourneren.

2.     De producten die voor retour zijn aangemeld dienen binnen 7 dagen na aanmelding aan Yogaswing Nederland verzonden te zijn.

Le Monde Unlimited
t.a.v. Yogaswing Nederland
Kinkerstraat 62a
1053 DZ Amsterdam 
Nederland

Geadviseerd wordt om het verzendbewijs goed te bewaren.

3.     De producten dienen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te worden teruggestuurd.

4.     De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en derhalve ook niet gecrediteerd.

5.     Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending op het bij ons bekende rekeningnummer teruggestort.

Garantie
1.      Yogaswing Nederland garandeert dat alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt voor de periode van 30 dagen na datum van aankoop.

2.     Wanneer een product binnen de garantietermijn van 30 dagen toch gebreken vertoont, dan zal wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen teruggestort.

3.     De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan door ondeugdelijk gebruik.

4.     De garantie vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf probeert het gebrek te herstellen en/of de gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid

1.     Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door YOGASWING NEDERLAND. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar maken via email: info@yogaswingnederland.nl binnen 7 dagen via email op de klacht reageren.

2.    YOGASWING NEDERLAND zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoed YOGASWING NEDERLAND maximaal het aankoopbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3.     YOGASWING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.